Chór Muzyki Sakralnej - dyrygent ks. Bogdan M. Drozd
SYNTHAGMA    (5427)
Betlejem Otwiera Eden
W Betlejem mieście - opr. B.M. Drozd - 2:09